Strona główna » CO KUPOWAĆ W CZASIE INFLACJI?

CO KUPOWAĆ W CZASIE INFLACJI?

CO KUPOWAĆ W CZASIE INFLACJI

Inflacja dotyka absolutnie każdego – od pani sprzątaczki w firmie, po jej dyrektora.

Powstaje zatem pytanie – co kupować w czasie inflacji i jak można na niej zarobić?

Inflacja jest definiowana jako ogólny wzrost cen i spadek wartości nabywczej pieniądza.

Kiedy inflacja idzie w górę, każda złotówka, którą posiadasz, kupuje mniejszy procent towarów lub usług.

Dlatego tak ważne jest mądre inwestowanie swoich pieniędzy w okresie inflacji.

Istnieje kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby chronić swoją siłę nabywczą podczas inflacji.

Jedną z nich jest inwestowanie w aktywa, które mają tendencję do utrzymywania swojej wartości lub wzrostu wartości, gdy ceny rosną.

Niektóre dobre opcje obejmują depozyty bankowe, surowce, obligacje, kryptowaluty, nieruchomości, kruszce, start-upy, sztukę, zegarki i szlachetny alkohol.

Oczywiście, będziesz chciał zdywersyfikować swoje inwestycje, aby nie wkładać wszystkich jaj do jednego koszyka.

Pomoże to złagodzić ryzyko i zapewnić, że jesteś w stanie przetrwać każdą zmienność na rynku.

Co kupować w czasie inflacji – 8 pomysłów

1. Depozyty bankowe

Lokaty bankowe są bezpieczną i konserwatywną opcją inwestycyjną.

Kiedy wpłacasz pieniądze na konto bankowe, możesz zarobić odsetki od zdeponowanych środków.

Oprocentowanie zdeponowanych środków zależy od rodzaju posiadanego konta i aktualnych warunków rynkowych.

2. Surowce

Surowce to kolejna bezpieczna i konserwatywna opcja inwestycyjna.

Kiedy inwestujesz w surowce, inwestujesz w towary, które są wykorzystywane do produkcji towarów i usług.

Towary obejmują takie rzeczy jak ropa, gaz, złoto, srebro, miedź, pszenica, kukurydza i ziarna kawy.

3. Obligacje

Obligacje to dłużne papiery wartościowe, które wypłacają okresowe odsetki posiadaczowi obligacji.

Kupując obligacje, pożyczasz pieniądze podmiotowi rządowemu lub korporacji.

W zamian za pożyczkę, pożyczkobiorca zgadza się płacić odsetki według stałej stopy procentowej przez określony czas.

4. Kryptowaluty

Kryptowaluty to cyfrowe lub wirtualne tokeny, które wykorzystują kryptografię do zabezpieczenia transakcji i kontroli tworzenia nowych jednostek waluty.

Charakteryzują się dużą zmiennością cen, ale dają potencjalnie szansę na ogromny zysk.

5. Nieruchomości

Nieruchomości to kolejna solidna opcja inwestycyjna.

Kiedy inwestujesz w nieruchomości, kupujesz je z zamiarem uzyskania zwrotu z inwestycji poprzez dochód z wynajmu lub wzrost wartości nieruchomości.

6. Kruszce

Kruszec odnosi się do metali szlachetnych takich jak złoto i srebro, które są uważane za prawny środek płatniczy w kraju pochodzenia.

Monety bulionowe są bite przez rządy na całym świecie i zazwyczaj mają wyższą czystość niż monety nie będące bulionami.

7. Start-upy

Start-upy to małe firmy, które zazwyczaj znajdują się we wczesnej fazie rozwoju.

Inwestowanie w start-upy jest uważane za wysoce ryzykowne, ale może również prowadzić do wysokich nagród, jeśli firma odniesie sukces.

8. Sztuka, zegarki, szlachetne alkohole

Kolekcje takie jak sztuka, zegarki i szlachetne alkohole mogą być również dobrymi inwestycjami, ponieważ z czasem ich wartość może wzrosnąć.

Jednak ważne jest, aby pamiętać, że kolekcje mogą być trudne do sprzedania i mogą nie być płynnymi aktywami.

Co kupować w czasie inflacji – podsumowanie

Inflacja może być przerażająca, ale jeśli mądrze inwestujesz, możesz chronić swoją siłę nabywczą, a nawet wyjść na plus.

Należy pamiętać o dywersyfikacji inwestycji i lokowaniu pieniędzy w aktywa, które w przeszłości utrzymywały swoją wartość lub zwiększały ją w okresach inflacji.

Istnieje wiele różnych opcji inwestycyjnych, więc ważne jest, aby zrobić swoje badania przed podjęciem decyzji, gdzie ulokować swoje pieniądze.

Niektóre czynniki, które możesz chcieć rozważyć to tolerancja ryzyka, horyzont czasowy i cele.

Depozyty bankowe, surowce, obligacje, kryptowaluty, nieruchomości, kruszec, start-upy, sztuka, zegarki i szlachetny alkohol to solidne wybory inwestycyjne.

Porozmawiaj z doradcą finansowym, jeśli nie jesteś pewien, gdzie zacząć.

Rate this post