Strona główna » CO TO JEST SEGMENTACJA RYNKU?
Co to jest segmentacja rynku

CO TO JEST SEGMENTACJA RYNKU?

CO TO JEST SEGMENTACJA RYNKU

Aby zrealizować jakikolwiek projekt biznesowy, zawsze konieczne jest przeprowadzenie optymalnej segmentacji rynku.

Jeśli chcemy zaspokoić potrzeby odbiorców, musimy najpierw poznać ich cechy demograficzne, zainteresowania, a nawet trendy i zachowania.

Segmentacja rynku jest procesem niezbędnym do tego, abyśmy mogli wyznaczyć granice naszych działań marketingowych.

A także stworzyć odpowiedni produkt lub usługę, które zaspokoją te potrzeby.

Przekonajmy się zatem, czym jest segmentacja rynku i dlaczego ważne jest, aby segmentować rynek przed opracowaniem produktu.

Lub też przeprowadzeniem jakiejkolwiek akcji sprzedażowej.

Sprawdzimy także, jakie są techniki i narzędzia segmentacji odbiorców.

Co to jest segmentacja rynku?

Segmentacja rynku polega na dzieleniu ludzi na grupy lub zbiory, zgodnie z ich cechami, potrzebami i stylem życia.

Nie wszyscy ludzie mają takie same cele, ani takie same problemy do rozwiązania.

W zależności od ich cech osobowości, zainteresowań, demografii czy codziennych zajęć, mogą mieć w danym momencie takie czy inne potrzeby.

Segmentacja jest tym, co pozwala nam wyznaczyć charakterystyczne elementy, które oddzielają te podgrupy według tego zestawu zmiennych.

Pozwala nam to na określenie grupy osób, do której kierujemy nasze działania.

Czy to w celu opracowania produktu lub usługi, czy też strategii marketingowej mającej na celu sprzedaż tego typu towarów lub usług.

Dlatego w większości przypadków nie na darmo kładzie się szczególny nacisk na fakt, że sukces modelu biznesowego opiera się na skutecznej segmentacji.

Na przykład, biuro tłumaczeń specjalizujące się w tłumaczeniach przysięgłych może podzielić swoich odbiorców na różne podgrupy.

Po pierwsze, musi rozróżnić potencjalnych klientów, którzy potrzebują tłumaczeń przysięgłych, od tych, którzy ich nie potrzebują.

Następnie, w ramach grupy osób potrzebujących tłumaczenia przysięgłego, może istnieć wiele podgrup.

Na przykład ze względu na język, dla którego potrzebują tłumaczenia.

Można również dokonać dalszej segmentacji, dzieląc segmenty w obrębie danego języka.

Np. na rodzaje dokumentów, które wymagają tłumaczenia (akty małżeństwa, dyplomy uniwersyteckie).

Wychodzimy z założenia, że celem marketingu jest umożliwienie kupującym i sprzedającym kontaktu ze sobą.

Segmentacja pozwala nam określić rynek, na który kierujemy nasze działania.

Z którego to możemy dążyć do uzyskania udziału w rynku w zależności od istniejącej konkurencji.

Segmentacja rynku jest bardzo ważna, aby zdefiniować idealnego klienta (zwanego również buyer-persona) naszego produktu lub usługi.

Pozwoli nam to skierować nasze przekazy marketingowe i strategie sprzedaży do tej grupy docelowej.

Rodzaje segmentacji rynku

Jak wspomniano powyżej, istnieją różne kryteria segmentacji rynku, w zależności od danych, których używamy.

Zmienne te nie wykluczają się wzajemnie.

Stosowanie różnych zmiennych pozwala nam w istocie pomóc w zbudowaniu bardziej precyzyjnej i dokładnej segmentacji grupy docelowej.

Przyjrzyjmy się kilku najważniejszym zmiennym segmentacji potencjalnego rynku klientów.

1. Segmentacja geograficzna.

Takie rozgraniczenie pozwala nam na segmentację naszych potencjalnych klientów w zależności od ich lokalizacji geograficznej.

Na przykład, firma transportowa, która działa tylko w Europie, będzie miała jako segmentację geograficzną firmy i osoby prywatne, które mieszkają głównie w tym regionie naszego kontynentu.

Chociaż segmentacja geograficzna jest bardzo ważna, jest to zbyt szeroka zmienna, aby mieć precyzyjne pojęcie o cechach naszego idealnego klienta.

Musi być ona uzupełniona o inne, bardziej szczegółowe segmentacje o większej wartości z punktu widzenia profilu klienta.

2. Segmentacja demograficzna.

Zmienne demograficzne pozwalają nam nieco precyzyjniej zdefiniować naszych potencjalnych klientów.

Obejmuje to takie elementy jak wiek, płeć, stan cywilny, siła nabywcza, zawód lub poziom studiów, wśród innych aspektów, które stają się coraz bardziej istotne.

Tak więc, na przykład, marka kosmetyków z wyższej półki może zdefiniować swojego idealnego klienta jako:

  • kobietę pracującą,
  • z wysokim poziomem wykształcenia,
  • z wyższej lub średniej klasy społecznej,
  • w wieku od 25 do 55 lat.

To daje nam trochę więcej informacji, aby segmentować rynek.

Oznacza to, że strategia marketingowa i komunikaty będą ukierunkowane na tę grupę docelową.

3. Przyzwyczajenia i zachowania użytkowników.

Jest to zmienna jeszcze bardziej szczegółowa, określająca zachowania, nawyki, gusta czy zainteresowania użytkownika produktu.

Te zmienne segmentacji rynku były wcześniej dokonywane jedynie poprzez ankiety i badania statystyczne.

Natomiast obecnie bardzo precyzyjne dane można uzyskać na podstawie zachowań użytkowników w Internecie.

Które to pozostawiają ślad, który można sklasyfikować i uporządkować za pomocą plików cookie.

Na przykład, obecnie możliwe jest segmentowanie kampanii marketingowej w ściśle określony sposób.

Np. tak, aby reklamy i wiadomości marketingowe docierały tylko do osób, które zadeklarowały, że są fanami określonego serialu telewizyjnego.

Lub też osób, które niedawno zakupiły określony produkt. 

W ten sposób można segmentować i zawężać grupy potencjalnych klientów do bardzo precyzyjnych poziomów.

W ten sposób działania marketingowe skupiają się wyłącznie na tej grupie docelowej, która statystycznie ma większe predyspozycje do zakupu naszego produktu lub usługi.

Narzędzia do segmentacji rynku

Znajomość narzędzi do segmentacji rynku jest niezbędna w każdym rodzaju projektu tworzenia biznesu.

Proces ten uwypukla znaczenie uruchomienia zdolności analitycznych i wizji biznesowej.

Niezbędnych do tego, aby wiedzieć, jak zdefiniować, wykryć i podzielić na segmenty grupę potencjalnych klientów, do których należy skierować produkt lub usługę.

W dzisiejszych czasach narzędzia do segmentacji rynków są szczególnie zaawansowane.

Internet jest doskonałym laboratorium badawczym, w którym możemy poddać nasz produkt lub usługę różnym testom z prawdziwymi klientami.

Aby dowiedzieć się, którzy odbiorcy są najbardziej odpowiedni dla naszego produktu lub usługi, a także jak stworzyć lub zmodyfikować produkt, aby dostosować go do określonych odbiorców.

Niewątpliwie poza tradycyjnymi narzędziami badania rynku istnieją narzędzia takie jak Facebook Ads, Google Ads czy Google Analytics.

Które pozwalają nam na dostęp do danych geograficznych, demograficznych i behawioralnych użytkowników, którzy odwiedzają lub kupują na danej stronie internetowej.

Profesjonalny Dyrektor Marketingu wie, że dobra segmentacja rynku będzie zależała po części od pozycjonowania marki i wyników sprzedaży firmy.

Dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć, jak przeprowadzić skuteczną i inteligentną segmentację.

Ponieważ jeśli skierujemy nasze działania do niewłaściwej grupy odbiorców, będziemy odejmować możliwość maksymalizacji naszej sprzedaży i zbierania wyników w ustalonych czasach.

Rate this post