Strona główna » model biznesowy
Co to jest model biznesowy

CO TO JEST MODEL BIZNESOWY Model biznesowy jest narzędziem używanym do przedstawienia działań i misji firmy. W przeszłości był on definiowany jako dokument, który pokazywał związek pomiędzy przychodami i kosztami.

DALEJ