Strona główna » UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE – JAKIE CENIĄ PRACODAWCY?

UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE – JAKIE CENIĄ PRACODAWCY?

UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE – JAKIE CENIĄ PRACODAWCY

Żyjemy w coraz bardziej złożonym świecie, który wymaga wysoko wykwalifikowanych specjalistów, aby skutecznie i wydajnie stawić czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom.

Cyfryzacja, innowacje jako element różnicowania, globalny i wysoce konkurencyjny rynek, zmieniające się przyzwyczajenia konsumentów.

A także skomplikowany krajobraz geopolityczny czy obecny światowy kryzys zdrowotny to czynniki, które bezpośrednio wpływają na rozwój biznesu.

W obliczu tej rzeczywistości rynek pracy musi się stale dostosowywać, a opanowanie pewnych umiejętności zawodowych oznacza zwiększenie szans na sukces w znalezieniu pracy.

Przeanalizujmy zatem kluczowe umiejętności zawodowe, które są obecnie najbardziej pożądane przez firmy.

1. Zdolności analityczne.

Osoba o wysokich zdolnościach analitycznych jest niezwykle cenna w dzisiejszym świecie.

Kluczowa jest tutaj nie tylko umiejętność zrozumienia i przeanalizowania problemu lub określonej sytuacji.

Ale także podjęcia odpowiedniej decyzji poprzez wdrożenie odpowiednich strategii.

Która ma na celu rozwiązanie tej sytuacji i pozwala na lepszą wydajność pracy – pomagając firmie osiągnąć jej cele biznesowe.

Część tych umiejętności analitycznych koncentruje się na kilku kluczowych aspektach:

 • obserwacji,
 • badaniu,
 • wykrywaniu wzorców,
 • interpretacji danych,
 • integracji nowych informacji, 
 • podejmowaniu wieloczynnikowych decyzji.

2. Umiejętność zarządzania ludźmi.

Zarządzanie ludźmi wymaga opanowania umiejętności twardych i miękkich.

Umiejętności twarde odnoszą się do zdolności do wykonania konkretnego zadania, w tym specjalistycznej wiedzy i umiejętności technicznych.

Umiejętności miękkie, to te związane z zachowaniem, rozumowaniem, umiejętnościami poznawczymi i osobowością.

Innymi słowy, odnoszą się one do tego, jak ludzie przystosowują się do nowych sytuacji, współpracują z otoczeniem, radzą sobie z problemami i podejmują decyzje.

Silne umiejętności zarządzania ludźmi pomagają budować i wzmacniać relacje w środowisku pracy.

A także utrzymywać zespół pracowników w jedności i motywacji, rozumiejąc ich indywidualne potrzeby i pomagając im w osiąganiu ich celów.

Profesjonalista wykwalifikowany w kierowaniu i zarządzaniu ludźmi musi wiedzieć, jak radzić sobie ze stresem.

Wczuwać się w ludzi wokół siebie i komunikować się w jasny i uczciwy sposób poprzez rozwijanie inteligencji emocjonalnej.

3. Kreatywność.

Na początku tego artykułu zdefiniowaliśmy złożoność dzisiejszego krajobrazu społeczno-gospodarczego.

W tym kontekście konieczne są konsekwentne rozwijane umiejętności zawodowe w zakresie kreatywności.

Rynek wymaga kreatywnych specjalistów, zdolnych do wymyślania nowych sposobów wykonywania zadań, stawiania czoła wyzwaniom i rozwiązywania problemów.

Nowe sposoby myślenia, które zachęcają firmy do zmiany kursu w kierunku bardziej zyskownych, produktywnych i wydajnych działań.

4. Umiejętność pracy zespołowej.

Współpraca jest niezwykle ważną umiejętnością zawodową w dzisiejszym świecie.

Praca w zespole i interakcja z innymi współpracownikami pomaga zwiększyć efektywność i wydajność.

Podstawą współpracy w zespole jest zaufanie i komunikacja.

Ważna jest umiejętność rozumienia i szanowania różnych punktów widzenia.

A także zarządzania wspólnymi priorytetami zespołu przy jednoczesnym znalezieniu równowagi pomiędzy osiągnięciami osobistymi.

Krótko mówiąc, chodzi o budowanie pozytywnych relacji roboczych dla wspólnych korzyści, które prowadzą do osiągania celów biznesowych.

5. Adaptacyjność.

Rynek zmienia się każdego dnia pod wpływem nowych wzorców konsumpcji i wdrażania nowych technologii.

Dlatego wymaga profesjonalistów z umiejętnością adaptacji.

Takich, którzy są przygotowani do przyjęcia nowych procesów i podejść, które pozwalają firmom zachować konkurencyjność w złożonych środowiskach.

Profesjonalista, który się dostosowuje, jest w stanie zmienić się, aby osiągnąć sukces.

Muszą być przygotowani do radzenia sobie z wyjątkowymi sytuacjami, w których nie ma jasnego planu działania i jasnych procedur.

W tym kontekście muszą oni szybko się uczyć, wykazywać się odpornością i ufać swojemu osądowi przy podejmowaniu strategicznych decyzji, które nie zawsze są łatwe.

6. Umiejętności cyfrowe.

Technologie informacyjne, Big Data i sztuczna inteligencja wpłynęły na zwyczaje zakupowe konsumentów.

A tym samym – co zrozumiałe – na sposób prowadzenia działalności gospodarczej.

Profesjonaliści w XXI wieku muszą posiadać wysoki poziom umiejętności cyfrowych wśród swoich umiejętności, aby poradzić sobie w obecnym środowisku.

Oprócz opanowania głównego oprogramowania biurowego, firmy poszukują osób, które z łatwością i sprawnie radzą sobie w cyfrowym środowisku pracy.

Umiejętność ta jest niezbędna w obecnej sytuacji, w której telepraca stała się koniecznym sposobem pracy.

Dla którego, kluczowe znaczenie ma wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

7. Zdolność do szybkiego zdobywania nowych umiejętności.

Obecnie tysiące specjalistów zajmują stanowiska, które jeszcze kilkanaście lat temu w ogóle nie istniały:

 • analitycy Big Data,
 • menedżerowie ds. innowacji,
 • piloci dronów,
 • specjaliści ds. handlu elektronicznego,
 • specjaliści ds. nanomedycyny,
 • projektanci UX,
 • menedżerowie ds. chmur obliczeniowych, itd.

Aktualizowanie wiedzy poprzez ciągłe uczenie się przez całe życie jest niezbędną umiejętnością zawodową, aby mieć konkurencyjny profil na dzisiejszym rynku pracy.

Coraz więcej firm wdraża również wewnętrzne programy szkoleniowe.

Po to, aby umiejętności pracowników nie uległy dezaktualizacji i aby mogli oni nadal w pełni wykorzystywać swój potencjał.

Oprócz szkolenia w kontekście firmy, profesjonaliści muszą osobiście zaangażować się w recykling i weryfikację swojej wiedzy, umiejętności i zdolności zawodowych.

Tak, aby stawić czoła przyszłemu zatrudnieniu z wystarczającym bezpieczeństwem i przygotowaniem do osiągnięcia sukcesu.

Rate this post